تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد افتادن اشیا

با فعال کردن این ویژگی امکان تشخیص تغییرات صحنه مثل رها شدن یا برداشته شدن اشیا امکان پذیر میشود. گاهی وجود یک شی در مسیر جاده و یا خطوط ریلی میتواند منجر به خسارات زیادی شود. با استفاده از این ویژگی پس از رها شدن یک شی و دور شدن انسان از آن شی رخداد مربوطه ثبت و آلارم داده خواهد شد.

پخش ویدیو

از این ویژگی در جاده ها برای تشخیص ریزش سنگ، افتادن زباله و اشیا مختلف، در فرودگاه ها برای تشخیص رها شدن بار، در مترو و خطول ریلی برای تشخیص مانع در مسیر، در موزه ها و مکان های امنیتی برای تشخیص تغییر در صحنه، در سایت‌های صنعتی و معدنی برای تشخیص ریزش و یا جاری شدن آب میتوان استفاده کرد.