حفاظت پیرامونی

راهکارهای تحلیل ویدئو در حفاظت پیرامونی

حصار یا فنس اغلب یک جزء اساسی از لایه بیرونی امنیت یک سایت است و می تواند به عنوان یک مانع عمل کند که نفوذ را به تاخیر بیندازد و یا مانع آن شود. انواع مختلفی از سنسورها در کنار فنس میتوان استفاده کرد مثل آشکارسازهای مبتنی بر کابل در طول فنس، حسگرهای رادار (ماکروویو)، موانع مادون قرمز و یا لیزرها. همه انواع آشکارسازها می توانند آلارم های کاذب ایجاد کنند، به عنوان مثال، حیوانات، گیاهان و درختان متحرک و آب و هوای نامناسب میتوانند باعث بروز آلارم کاذب شوند. همچنین ممکن است عوامل محدود کننده دیگری مانند برخورد فرکانس هنگام استفاده از سنسورهای مایکروویو یا محدودیت های فیزیکی در محیط نصب وجود داشته باشد. دوربین ها برای نظارت بر مناطق بزرگ یا مکان های متعدد میتوانند مزیت هایی نسبت به سایر حسگرها داشته باشند. استفاده از تحلیل ویدئو میتواند بسیاری از مشکلات مانند نظارت بر تعداد زیاد دوربین ها را حل کند و زمان پاسخ به رخدادها را به طور چشم گیری کاهش دهد. راهکارهای مبتنی بر دوربین و موشن (حرکت) نیز به دلیل آلارم های کاذب ناشی از تغییرات نوری و آب و هوایی کارایی لازم را ندارند. اما سیستم های تحلیل ویدئو مبتنی بر یادگیری عمیق در مقابل بسیاری از این عوامل مقاوم بوده و میزان آلارم کاذب بسیاری پایینی دارند.

با استفاده از رخدادهای موجود در نرم افزار تحلیل ویدئو سفیر، سناریوهای متنوع حفاظت از پیرامون سایت های صنعتی، کشاورزی و نظامی امکان پذیر است.

تشخیص جهت حرکت

اطراف محدوه سایت ها ممکن است عبور و مرورهای زیادی وجود داشته باشد که همه این موارد نباید به عنوان آلارم محسوب شوند. با استفاده از این رخداد امکان تعیین جهت حرکت غیر مجاز برای تشخیص پیشگیرانه از نزدیک شدن و یا ورود به محدوده های غیر مجاز مثل فنسها، دیوارها و یا محل های نگهداری محموله های حساس میتوان استفاده کرد. قابلیت تعریف جهت حرکت غیر مجاز برای خودروها و انسان در این سامانه وجود دارد.

پخش ویدیو

تشخیص توقف

به کمک این رخداد امکان تعیین حداکثر زمان توقف یک شی در یک محدوده وجود دارد و در صورت توقف بیشتر از زمان تعیین شده آلارم داده خواهد شد. از این رخداد برای تشخیص توقف انسان در نزدیکی فنس ها و مکان های حساس و یا تشخیص توقف خودروها در مکان های مورد نظر میتوان استفاده کرد.

پخش ویدیو

منطقه ممنوعه و فنس مجازی

با استفاده از قابلیت تعریف منطقه حفاظت شده، امکان تعریف محدوده های مختلف در تصویر برای جلوگیری از ورود اشیا به آنها وجود دارد. این مناطق میتواند به عنوان pre alarm و یا alarm تعریف شوند. به عنوان مثال میتوان محدوده روی فنس را به عنوان آلارم و چند متر مانده به فنس را به عنوان پیش آلارم تعریف کرد. با توجه به کلاس بندی اشیا در 5 کلاس خودرو سنگین و سبک، اتوبوس، موتور سیکلت و انسان، امکان تعیین محدودیت ورود هر کدام از این اشیا به محدوده های تعریف شده وجود دارد.

پخش ویدیو

شمارش اشیا

به کمک این ویژگی امکان شمارش انواع اشیا بر اساس کلاس شی در ورودی های مختلف یک سایت وجود دارد. در این سامانه شمارش خودروهای سبک و سنگین، اتوبوس، موتورسیکلت و انسان به صورت تفکیکی امکان پذیر است. بر اساس این اطلاعات امکان ایجاد انواع گزارش گیری ها در بازه های زمانی مختلف نیز وجود دارد.

پخش ویدیو

افتادن اشیا

بوسیله این رخداد افتادن یا جاگذاری اشیا در مناطق ممنوعه به صورت هوشمند تشخیص داده میشود. به عنوان مثال پرتاب یک شی به بیرون فنس جهت سرقت، جاگذاری ابزار آلات در مناطق پر خطر، سقوط درخت بر روی فنس و یا ایجاد تخریب در فنس و یا ریزش ساختمان میتواند توسط این رخداد به صورت برخط و با آلارم کاذب بسیار پایین تشخیص داده شود.

پخش ویدیو

پلاک خوان

بوسیله این رخداد امکان ثبت پلاک تمامی خودروهای عبوری از مقابل دوربین وجود دارد. در صورت نیاز به این ویژگی میتوانید از نرم افزارهای تخصصی که برای ثبت پلاک توسعه داده شده است برای مدیریت پارکینگ و کنترل تردد ورودی ها استفاده نمایید.

پخش ویدیو