راهکارها

کاربردهای متنوع پردازش ویدئو در صنایع مختلف

راهکارهای مبتنی بر پردازش ویدئو

در گذشته، دوربین‌های نظارت تصویری عمدتاً توسط تیم‌های امنیتی برای بهبود سرعت پاسخ‌گویی به رخدادها استفاده می‌شدند. اما در سال‌های اخیر، سازمان‌ها متوجه شده اند که می‌توانند با استفاده از سیستم‌های آنالیز ویدیویی سامانه های نظارتی خود را تکمیل کنند و اطلاعات با ارزشی را در زمان کمتری به دست بیاورند. در نتیجه، تحلیل ویدیو در حال حاضر نه تنها توسط تیم های امنیتی ، بلکه توسط اپراتورهای مختلف، از بازاریابی گرفته تا تیم‌های عملیات اجرایی و تجربه مشتری و موارد دیگر در مجموعه‌ای از سازمان‌ها و صنایع استفاده می‌شود.