تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد شمارنده

این ویژگی به شما امکان شمارش اشیا در 5 کلاس خودرو سبک، خودرو سنگین، اتوبوس، انسان و موتور سیکلت را میدهد. با فعال کردن این ویژگی میتوانید اشیا درون تصویر را به تفکیک جهت حرکت و کلاس شی شمرده و در بازه های ساعتی، روزانه، هفتگی ، ماهانه و سالانه گزارش های لازم را به تفکیک کلاس و جهت حرکت تهیه کنید.

پخش ویدیو

شمارنده کاربردهای متنوعی دارد که از جمله آنها میتوان به شمارش وسایل نقلیه سطح شهر برای مدیریت بهتر شهری، شمارش تعداد ورود و خروج مشتریان یک فروشگاه در قسمت های مختلف، شمارش تعداد ارباب رجوع در روز های مختلف هفته به یک سازمان اشاره نمود.