تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد تشخیص شعله و دود

 با فعال کردن این ویژگی امکان تشخیص شعله و دود در تصاویر دوربین های نظارتی وجود دارد. تشخیص حریق بوسیله پردازش تصویر در مقایسه با سایر سنسورها میتواند با سرعت بالاتری صورت گیرد که این موضوع میتواند دامنه خسارت را بسیار کاهش دهد. این ویژگی قابلیت استفاده در مکان های سربسته و روباز را داراست.

پخش ویدیو

تشخیص حریق قابلیت استفاده گسترده‌ای از کاربردهای خانگی تا استفاده در انباره ها، سوله ها و مکان های صنعتی را داراست. و با تشخیص زودهنگام حریق و دود میتواند از خسارات جانی و مالی جلوگیری کند.