تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد منطقه حفاظت شده

این ویژگی به شما این امکان را میدهد تا محدوده های متنوعی را در تصویر خود مشخص کرده و ورود یک یا چند کلاس شی را به آن منطقه ممنوعه اعلام کنید. کلاس اشیا قابل انتخاب شامل خودرو سبک، خودرو سنگین، اتوبوس، انسان و موتور سیکلت میباشد. در صورت ورود شی غیر مجار به آن محدوده آلارم داده خواهد شد.

پخش ویدیو

منطقه حافظت شده برای کاربردهایی مثل تعیین منطقه ممنوعه برای انسان برای جلوگیری از خطرات جانی مثل نزدیک شدن به تابلوهای برق فشار قوی، هشدار هنگام پرسه زدن انسان در درون جاده ها و بزرگ راه ها، هشدار در صورت ورود وسایل نقلیه غیر مجاز مثل موتور ها در تونل ها، حرکت وسایل نقلیه باری یا اتوبوس در لاین غیر مجاز، استفاده به عنوان فنس مجازی برای تشخیص ورود غیر مجاز بدون آلارم کاذب برای حیوانات یا حرکات ناشی از باد، ورود مسافران در فرودگاه ها و ایستگاه های قطار به محدوده های خطرناک اشاره کرد.